Zależności występujące przy monitorowaniu zdolności kredytowej

Przy zaciąganiu kredytu gotówkowego zawsze zetkniesz się z potrzebą przeanalizowania zdolności kredytowej. Zdolność kredytowa to potencjał do terminowej spłaty zobowiązania. Bankom nakazuje się monitorowanie klientów, aby nie dopuścić do utraty stabilności całego sektora. Nikomu bowiem ewentualne ryzyko bankructwa banku nie służy. Jakie zależności występują przy analizowaniu zdolności kredytowej?

Poręczenie to najlepsza forma zabezpieczenia umowy kredytowej, ponieważ bank w razie wpadki z opłacaniem rat może automatycznie przekierować się na żyranta. To zdolność kredytowa poręczyciela odgrywa największą rolę przy podpisywaniu umowy o kredyt gotówkowy. Pierwotny kredytobiorca nie musi wykazywać ogromnych dochodów, ani dobrej sytuacji ekonomicznej. Wystarczy odnalezienie właściwego żyranta, który zgodzi się na zabezpieczenie zobowiązania. Ciekawa zależność to wykorzystanie płatnego poręczenia. Wyspecjalizowane firmy godzą się na płatne poręczenie, ale w przypadku braku spłaty przejmują wierzytelność i dochodzą już samodzielnie własnych praw. To zatem bardzo ryzykowne założenie.

Poręczenie to jedna z form „połączenia” zdolności kredytowej, ale istnieje również reguła sumowania dochodów w przypadku małżeństwa. Partnerzy, którzy nie zdecydowali się na intercyzę to praktycznie najlepsza klientela dla banku ze względu na solidarną odpowiedzialność za zadłużenie. Znowu banku tak naprawdę nie obchodzi, kto ostatecznie spłaci wszystkie raty.

Przy kredycie gotówkowym możesz spotkać się z potrzebą podpisania umów o dodatkowe usługi finansowe, a nawet kredytowe. Zniżki oprocentowania w zamian za założenie lokaty, czy za uruchomienie karty kredytowej to dość powszechna praktyka. Oczywiście podstawowe dodatkowe opcje do kredytu gotówkowego to ubezpieczenie i opcjonalnie założenie rachunku osobistego z płatną kartą debetową. Niestety to zwiększa koszty całkowitej obsługi zadłużenia. Ukryte koszty należy koniecznie rozpoznać w podpisywanej umowie i przygotować się na ich oddzielne porównanie w zależności od oferty kredytodawcy.