Lokaty bankowe – lokata walutowa

To typ lokaty jak sama nazwa mówi prowadzonej w obcej walucie. Największą jej wadą jest ciągła niepewność o wysokość zarobionych środków. Dzieje się to za sprawą zmiennego kursu walut, który jest trudny do przewidzenia.

Lokata progresywna

Stanowi wariant lokaty bankowej, której oprocentowanie wykazuje tendencję wzrostową. W praktyce oznacza to, że na początku okresu lokowania środków oprocentowanie wynosiło 2,5% by na koniec osiągnąć wysokość 7%. Jest to typ lokaty stosunkowo korzystny gdyż odsetki są naliczane każdego miesiąca, i nawet gdybyśmy zerwali ją przed upływem wyznaczonego terminu, nie stracimy odsetek które zostały naliczone.

Lokata overnight

Rodzaj lokaty, której już sama nazwa sugeruje jej porę trwania. Lokata nocna zakładana o godzinie 16 trwająca do godziny 9 dnia następnego. Lokata overnight stanowi wygodny sposób kontroli nad swymi środkami pieniężnymi, gdyż w ciągu dnia możemy nimi swobodnie dysponować, zaś w porze nocnej możemy wypracować oszczędności.

Zazwyczaj ten typ lokaty dedykowany jest podmiotom gospodarczym, chociaż trafiają one też do klientów indywidualnych. Lokata overnight została podzielona na dwa warianty :

Lokata kontrolowana od początku do końca przez klienta, który sam musi dopełnić wszelkich formalności z nią związanych

Lokata kontrolowana przez bank, klient obliguje bank do automatycznego wpłacania i wypłacania środków z lokaty, stanowi wygodny sposób zarządzania lokatą

Należy pamiętać, że lokata overnight bez względu, na który jej rodzaj się zdecydujemy może być otwarta tylko w dni robocze czyli od poniedziałku do czwartku. Ten typ lokaty dopuszcza jej prowadzenie w rodzimej ale też w obcej walucie.

Choć lokata overnight stanowi wygodny i dostępny sposób lokowania środków to jednak uniemożliwia nam osiągnięcie spektakularnych oszczędności. Dzieje się tak za sprawą stosunkowo niskiego oprocentowania, gdyż lokata trwa bardzo krótko a co za tym idzie instytucja finansowa ma zbyt mało czasu na operowanie środkami na lokacie.

Jeśli chodzi o sposób określania wysokości oprocentowania to jest on determinowany poprzez wskaźnik WIBID ON, który przedstawia wysokość stopy procentowej w skali roku, za depozyty, którymi banki obracają pomiędzy sobą, a więcej szczegółów znajdziesz na http://www.lokatowekorzysci.eu

To co można zauważyć dokonując wyboru jak najbardziej korzystnej lokaty jest zwracanie szczególnej uwagi na wysokość jej oprocentowania. Przede wszystkim musimy być świadomi naszych możliwości i oczekiwań. Dlatego nie należy zakładać lokaty długoterminowej podczas gdy na codzień potrzebujemy określonej sumy pieniędzy. To bardzo ważne aby lokata z możliwości oszczędzania nie przeobraziła się w ryzykowne obracanie środkami.